Cho những ai muốn xin học bổng chính phủ (Phần 3)

Long D. Hoang

Phần 3: Fallacy Busted – Những quan niệm sai lầm về học bổng chính phủ

Như tên của bài viết, mình sẽ nói về những nhầm lẫn hoặc sai lầm mà mọi người hay mắc phải khi nghĩ đến hoặc ứng tuyển học bổng chính phủ.

1. Điểm IELTS/TOEFL là một tiêu chí quan trọng khi xét duyệt hồ sơ, cho nên điểm này càng cao thì hồ sơ càng dễ được chọn.
=> Thực tế là điểm bài thi chuẩn hóa Tiếng Anh của các bạn chả có ý nghĩa gì hết ngoài chuyện nó chứng minh được bạn đủ khả năng để đi học ở nước nói tiếng Anh. Chẳng thiếu gì những người đã được nhận học bổng chính phủ mà điểm IELTS chỉ đạt mức tối thiểu. Một số chương trình thuộc Erasmus Mundus khẳng định rằng mức điểm số IELTS hay TOEFL không bao giờ…

View original post 1,471 more words

Confidence intervals for the estimated proportion _ khoảng tin cậy

image5

Khoảng tin cậy là khái niệm biểu diễn xác suất tham số tổng thể sẽ nằm giwuxa hai giá trị được đặt trong một tỉ lệ thời gian nhất định

Khoảng tin cậy là khoảng xác suất tham số tổng thể sẽ nằm giữa hao giá trị được xác định

Khoảng tin cậy đo lường mức đọ không chắc chắn trong phương pháp lấy mẫu